چگونگی باز کردن گره موی سگ

تاریخ درج: 1398/01/15
بهتری روش برای پیشگیری از گره خوردن موی سگ، شانه زدن روزانه موی سگ می باشد. چگونگی باز کردن گره موی سگ دارای نکات ریزی می باشد که دانستن آن باعث می شود شما راحت تر این کار را انجام دهید. علت گره وردن موی سگ می تواند ناشی از وجود کنه باشد که سگ با خاراندن خود باعث گره خوردن موهای خود می شود. شما با استفاده از برس های مختلف می توانید این گره ها را باز کنید اما بهتر است به موارد زیر نیز دقت کنید.

1. آماده کردن خود 
باز کردن موی سگ کاری زمان گیر می باشد بنابراین به صبوری زیاد شما و حتی سگ نیاز دارد. برای این امر باید سگ را بر زانوی خود یا روی میز بگذارید تا کنترل کافی روی آن داشته باشید. 

2. شانه زدن در جهت رویش مو
چگونگی باز کردن گره موی سگ به حالت شانه زدن شما بستگی دارد. دقت کنید در جهت رویش موها شانه زده و به گوله موی گره خورده سگ حمله نکنید تا سگ دچار درد نشده و با شما همکاری کند. همچنین قبل از شانه زدن با دست موهای سگ را جدا کنید.

3. استفاده از شانه آهنی
مرحله بعد از جداسازی موی سگ با دست، استفاده از شانه آهنی می باشد. در ابتدا و به آرامی از سطح گوله گره خورده شروع کرده تا به داخل آن برسید. باز کردن گره ها همانطور که گفته شد نیازمند صبوری زیاد می باشد بنابراین گوله مو را یکجا شانه نکرده و کم کم آن ها شانه بزنید.

4. استفاده از برس آهنی
بعد از شانه زدن از یک برس آهنی برای باز کردن باقی گره استفاده کنید. برس زدن سگ باعث ترشح چربی پوست سگ شده که علاوه بر کمک کردن به باز شدن گره باعث می شود موی سگ درخشان شود.

5. استفاده از برس Slicker 
چگونگی باز کردن گره موی سگ پس از استفاده از برس وشانه، استفاده ا برس Slicker می باشد. این برس پشم های زیرین سگ را که در سرمای زمستان سگ را گرم نکه می دارد هم شانه شده و پشم های مریض را نیز جدا می کند.

6. جمع کردن موهای زمین ریخته
پس از شانه زدن، موهای زمین ریخته را حمع کنید تا سگ با آن ها بازی نکرده و نخورد.

7. استفاده از گره بازکن ها :
اگر گره های سگ با استفاده از موارد بالا باز نشد می توانید از گره باز کن ها استفاده کنید. برای این کار می توانید پس از استحمام سگ از گره باز کن و نرم کننده استفاده کنید.

8. تمیز کردن برس ها :
در آخر بعد از استفاده، برس ها را تمیز کنید بخصوص اگر از آن ها برای چندین حیوان استفاده کنید.
 
منبع:
دسته بندی: آرایشگاه پت
اشتراگ گذاری در شبکه های اجتماعی :